+84 947-280-282
tuyendung@admicro.vn

5 bộ tài liệu chuẩn bị trước buổi phỏng vấn

11/28/2018 4:25:54 PMChuẩn bị kĩ càng trước khi đi phỏng vấn sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào việc quyết định tới sự thành công của buổi phỏng vấn.


1. INTERVIEW GUIDE – CSM CAREER CENTRE
- Bộ này khá chi tiết từ việc tìm hiểu thông tin gì về công ty cho đến việc giới thiệu bản thân như thế nào, ăn mặc ra sao cho chuẩn và rất nhiều vấn đề khác nữa.
- Download: http://bit.ly/2jdqMFs


2. UT CAREER SERVICE – INTERVIEWING GUIDE
- Bộ này có 28 trang, trình bày rất đẹp, có thông tin rất kĩ càng chia làm các mục như trước buổi phỏng vấn, trong buổi phỏng vấn và sau buổi phỏng vấn thì cần làm gì.
- Download: http://bit.ly/2zMTAuT


3. INTERVIEWING – ĐH BERKELEY
- Bộ này rất ngắn gọn, có 6 trang của phòng Career Service đại học Berkeley dành riêng cho sinh viên trường họ. Có nói sơ qua về các loại hình phỏng vấn và hướng dẫn ngắn gọn cách thể hiện ở các loại hình phỏng vấn khác nhau.
- Download: http://bit.ly/2BGS9PR 


4. PREPARING FOR AN INTERVIEW
- Bộ này khá là dài, gồm 61 trang, được trình bày dưới dạng slide nên không có nhiều chữ. Có cả ví dụ thực tế cần đối thoại như thế nào nữa nên khá là trực quan và hay.
- Download: http://bit.ly/2iM7hXT


5. 15 TOUGHEST INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS
- Bộ này không đi sâu vào việc chuẩn bị cái gì như thế nào mà đi thẳng luôn vào việc trả lời những câu hỏi thông dụng và khó nhằn ra sao. 
- Download: http://bit.ly/2iKPWhQ


(Nguồn: Anhtuanle)